Skip to content

Service livraison dans tout le Luxembourg à partir de 10€

Nous effectuons des livraisons de fleurs et de plantes dans tout le pays du lundi au samedi, les prix varient suivant les différentes zones

ZONES DE LIVRAISON à 16€

Iris Fleurs - Boutique Kirchberg

Abweiler Obeler
Berchem Bierchem
Bettembourg Beetebuerg
Bivange Béiweng
Blaschette Blaaschent
Bour Bur
Capellen Kapellen
Contern Konter
Crauthem Krautem
Dippach Dippech
Ehlange-sur-Mess Éiléng
Ernster Iernster
Fennange Fënnéng
Filsdorf Fëlschdref

Frisange Fréiseng
Goeblange Giewel
Goetzingen Gëtzen
Gonderange Gonneréng
Heisdorf Heeschdrëf
Holzem Holzem
Hostert Hueschtert
Hunsdorf Hënsdref
Imbringen Amber
Itzig Izeg
Moutfort Mutfert
Niederanven Nidderaanwen
Nospelt Nouspelt
Oetrange Éiter

Peppange Peppeng
Pontpierre Steebrécken
Rameldange Rammeldang
Roedgen Riedgen
Schleiwenhaff
Schoenfels Schëndels
Schrassig Schraasseg
Syren Siren
Uebersyren Iwwersiren
Weiler-la-Tour Weiler zum Tuerm
Wickrange Wickreng
Windhof Wandhaff

Back To Top